Innatural

2005~2008

不自然な自然

Mamiya 645AF, Mamiya7II